Søgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-309

Fredningsnr.
533481

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Læså i Vejrmøllegårds have. Anlægget består af en med store sten og jordfyld opbygget ca. 80 m lang 3-4 m bred og 1,5 m høj Ø-V-gående dæmning. Dæmningen svinger svagt s-formet ned langs møllerenden. Møllerenden er stensat - renoveret i nyere tid - og passerer gennem den ligeledes renoverede hjulkiste. Der er etableret en overløbssluse ved åens hovedløb og sluse med stigbord i mølleløbet. Der er opført en træbro på stålkonstruktion, således at overløbsslusen kan passeres. Denne træbro er ikke omfattet af fredningsbeskyttelsen.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Overløbssluse og træbro, set fra VNV
Dæmning, overløbssluse og træbro, set fra N
Oversigt mølledam og stigbord i baggrunden midt for, set fra V
Oversigt mølleløb og stigbord i baggrunden, set fra ØSØ