Østermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-237

Fredningsnr.
523593

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Gyldenså ca. 100 m. N for Lindholmgård. Det omfattende kompleks måler ca. 40 m i NV-SØ. Der synes at have været gennemløb fire steder, dog næppe samtidigt. Det yngste anlæg består af en støbt betonsluse og en intakt under-jordisk kanal til møllehuset. Heri findes rester af et vandhjul af jern, diameter 1.25 m. Forgængeren for dette anlæg har antagelig haft hjulet placeret omtrent på samme sted, dog tættere på dæmningen. Veldokumenteret anlæg, der afspejler flere brugsperioder.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1136
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)