Sønder Skjoldborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-53

Fredningsnr.
130442

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/10 1894. Gdr. Poul Andersen Diplom Flad høj, 1,5 x 15 m. Ujævne sider. Fod stærkt afpløjet rundt om. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 48-50] Tre Jordhøie, liggende i Øst - Vest i omtrent ligestor Afstand fra hinanden; alle tre ret godt bevarede; den vestligste er noget lav; den miderste 11 Fod høi, omtr. 60 Fod i Tværmaal; den østligste omtr. 9 Fod høi og af 80 Fods Tværmaal. Bevoksning: 1982: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fladagtig Høj, 1,8 x 20 M. Ujævn Side med et Par mindre Fordybninger. Fod overpløjet i Ø. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, 1,5x15 m. Ujævne Sider. Fod stærkt afpløjet rundt om. Græsklædt. FM 1894.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Film: /18: 1304:43 fra V, /19: Fra SØ. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)