Trehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-71

Fredningsnr.
130451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 20 m. Top affladet med forhøjning mod vest, hvori et mindre hul. Vestsiden afskåret af vej. Beplantet med graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 30-32] Trehøie; de to ere stærkt udgravede Levninger; i den ene skal være fundet Stenkister med Urner; den tredie er overpløiet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, 1,5 x 20 M. I Siderne flere større Kuler. Mod V. ligger herpaa en højlignende Forhøjning 3/4 x 9 M., flad foroven og afskaaret i V. af en Vej. Nr. 69-71 kan være opstaaet af en Langhøj, ved Gennemskæring og Omdannelse. I en af dem er efter E. f. Urnegrave. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25x20 m. Top affladet med Forhøjning mod V hvori et mindre Hul. Vestsiden afskaaret af Vej. Beplantet med Graner i Plantage.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,3 x 16,0 x 16,0 m. Som tidligere beskrivelse, men overfladen ujævn og hullet. Uden større træer, bevokset med enkelte smågraner, samt hyldekrat mod Ø. Højen er så grim, at det næppe er umagen værd at rydde op i bevoksningen. Film: /08: Fra SV. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark ud til en grusvej.

Litteraturhenvisninger  (0)