Frederikskilde Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-103

Fredningsnr.
362342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 0,5 x 7 m. Sammen med højen ses i V-lige højfod en stenrække, 30 m lang, orienteret N-S, sat af 8 synlige sten (flere mærkes med jordspyd). I ung bøge- og lærkekultur.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum