Frederikskilde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-104

Fredningsnr.
362344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Vejkiste/stenkiste. Konstrueret af granitkvadre og -planker. 14 m lang, orienteret NNV-SSØ. Den SSØ-ligste del er den ældste. Lysning 85 x 135 cm, længde 5,70 m, sat af 2 skifter kvadrer. Mod SSØ er kisten forlænget med en 2 m skrå facade mod åbrinkerne. Mod NNV - i forbindelse med en vejudvidelse - er vejkisten/stenkisten forlænget med 8,80 m. På denne strækning er lysningen 95 x 200 cm, sat af 4 skifter kvadrer. Granitplanker i bund og top.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum