Vester Vandet
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-109

Fredningsnr.
110430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Natursten, 130 x 95 x 50 cm stor. På siden der vender mod S er indhug-get: Her laa den gamle adelige Slægtsgård NEBEL Mindestenen er anbragt på en tilsvarende, dog lidt større, stand.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1320
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindesten og info-tavle. Markerer beliggenheden for hovedgården nebel indtil 1632.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)