Vester Vandet

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-109

Fredningsnr.
110430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)
Fredningstekst

Mindesten. Natursten, 130 x 95 x 50 cm stor. På siden der vender mod S er indhug-get: Her laa den gamle adelige Slægtsgård NEBEL Mindestenen er anbragt på en tilsvarende, dog lidt større, stand.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindesten og info-tavle. Markerer beliggenheden for hovedgården nebel indtil 1632.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra nord (bagsiden)
Oversigt med infoskilt set fra syd
Oversigt set fra syd