Bleghule
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-110

Fredningsnr.
110431

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj. 1,8 x 22 x 14 orienteret omtrent N-S. Enkelte sten i overfladen og lidt flint i højfylden.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1320
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Enkelte løvtræer på højen. Vandresti forbi højen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en langhøj der ligger i en lysning i skoven med fritstående bøgetræer. En vandresti går vest om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)