Vegebjerg
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-112

Fredningsnr.
11031

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. 200 x 160 cm stor i fladen, frigravet så man ser 80 cm af dens tykkelse. Et stort hjørne af stenens V-lige del er sprængt bort - borehuller ses. Sagnet lyder: Da herremanden til Nystrup skulle rejse til Norge for at gøre handel, gemte han sine guldbeslåede støvler under den store sten. Herremandens søn, Kjeld, var den eneste der fik at vide hvor støvlerne var gemt. Herremanden vendte aldrig tilbage, og da Kjeld blev ældre, forsøgte han at finde stenen og støvlerne. Men mange år var gået, og erindringen om faderens beskrivelse var så upræcis, at han aldrig fandt støvlerne. Støvlerne ligger derfor under stenen den dag i dag, og sagnet siger: Kjeld skal knøsen hedde, som støvlen skal finde. Mange har forsøgt at grave ned for at finde støvlerne, men sagnet har talt sandt, for navnet har ikke passet. En stor flok af unge karle fra Nystrupgård på vej hjem fra kroen i Klitmøller, var dog efter sigende meget tæt på at få fat i støvlerne. Ved hjælp af store granrafter fik de løsnet stenen. De så det blinkede af guld, men stenen lukkede sig om støvlerne før de kunne få fat på dem.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1320
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten med flere sagn tilknyttet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sagnsten, der ligger ved afmærket skovsti. Infotavle. Geo-caching skat gemt ved stenen.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)