Bleghule

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-114

Fredningsnr.
110427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 2,5 x 18 m. Østsiden tilføget med sand.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vandresti forbi højen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i en lysning i skoven med fritstående bøgetræer. En vandresti går nord og vest om højen.


Billeder

Oversigt set fra nordvest
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra nordøst