Gammel Kirkegård Mose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110108-41

Fredningsnr.
140240

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1950 - 1959 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Natursten. 80 x 40 cm i grundfladen og 60 cm høj. På siden mod N ses følgende inskription: TIL MINDE OM SLÆGTER DER DØDE. HER HAVDE DE GERNING OG GANG OVER TOMTER OG KLITTERS ØDE TONER HAVETS VEMODIGE SANG ANNO 1954 Stenen er opstillet på dige, fr. nr. 1402:39
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1319
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindesten med tekst. Opstillet på norddiget til 140239.

Litteraturhenvisninger  (0)