Færgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110207-60

Fredningsnr.
110437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Brønd. 80 cm lysning. Oprindelig 2,5 m dyb, men nu kun med det øverste skifte, bestående af knudrede kalksten, synlig.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1308
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Brønd, beliggende i sitkabeplantning. Raftehegn sat op om brønden. Afsætning på kort ca. 40 m for langt mod syd, rettes ved digitalisering.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)