Skovly
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-124

Fredningsnr.
1009229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til ejer: NST Kreaturfold. Cirkelformet jorddige, 20 m i ydre diameter. Diget er 2,5 m bredt og 0,75 m højt, afbrudt af en åbning i SSV. I NNV-delen af diget findes mindre beskadigelser efter kørsel. Græsklædt, friholdt for træer
Undersøgelsehistorie  (4)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1322
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt kreaturfold i udkant af skov.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, ringformet dyrefold i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)