Stovgårds Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-107

Fredningsnr.
1303110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kanal, "Gammel Kanal". Flot. 500 m lang, op til 3 m dyb og med en bundbredde på 1 til 1,5 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1322
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Står som næsten tør grav, delvis træbevokset.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kanal, ved tilsynet vandfyldt. Bredde ved GPS-punktet anslået til ca. 4 m.

Litteraturhenvisninger  (0)