Stovgårds Mølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-107

Fredningsnr.
1303110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kanal, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Kanal, "Gammel Kanal". Flot. 500 m lang, op til 3 m dyb og med en bundbredde på 1 til 1,5 m.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Står som næsten tør grav, delvis træbevokset.