Storhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-83

Fredningsnr.
130454

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Kirstine Christensen, enke efter husejer Chr. Mo- gensen. Diplom Afmærkn.: MS 1889. "Storhøj", 3,50 x 18 m. Top affladet skrånende mod øst. Fod afgravet i øst og vest. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storhöi, udgravet og senere oppudset. Det er en rund Høi paa flad Mark, nu 53' i Tværmaal, 11 Fod høi. Fylden siges at have været væsentlig Stene af Størrelse som Brolæggerstene. Bevoksning: 1983: Græs

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storhøj", 3,5 x 18 M. Top affladet, skraanende mod Ø. (sikkert en udjævnet Gravning) Fod afgravet i Ø. og V., i Ø. er nogle Sten synlige, 12-15 Cm. store. (E: har været udgravet og senere oppudset.) - Fredlyst, Mærkesten vestlig i Top. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storhøj", 3,50x18 m. Top affladet skraanende mod Ø. Fod afgravet i Ø og V. Græsklædt. FM 1887 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: På siden i SØ tilgroede spor efter gamle kreaturskader. På topfladen, der ser ud til at have været neddybet, en gammel, mindre rydningsbunke. Højen fremtræder velbevaret. Film: /25: Fra SØ. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i afgræsset mark. På østsiden vokser tjørnetræer.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

Litteraturhenvisninger  (0)