Bredhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-91

Fredningsnr.
130455

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

"Bredhøj", 1,50 x 25 m. Firkantet afgravet eller planeret. Top helt affladet. Større sten ses i top og vestre side. Græsklædt og beplantet med bjergfyr.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bredhøi, en anselig Gravhøi paa flad Mark; 100' i Tværmaal, 20' høi; Toppen er affladet. Ved Gravning i den skal være fundet en stor Mængde "næsten fast sammensluttede" store Stene. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bredhøj, nu en firsidet, flad Banke, ca. 1,6 M. h., 23-24 M. br., med lodrette Sider, flad Overdel. - E: 20' x 100'; der skal være fundet en stor Mængde næsten fast sammensluttede Stene. - Efter Medd. er i Højen fundet en svær Hammer af Kamp og en Stridsøxe. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj", 1,50x25 m. Firkantet afgravet el. planeret. Top helt affladet. Større Sten ses i Top og vestre Side. Græsklædt og beplantet med Bjergfyr.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men i toppens N-lige del et hul, ca. 2 x 1,3 m., 0,75 m. dybt, orienteret NV/SØ. Fra hullet fører en smal, ca. 30-40 cm. dyb rende mod V. Her står en stor sten på højkant, sandsynligvis in situ. Ø for hullet henligger en stor og flere mindre sten. Skaden er sket for nogle år siden. En stor sten ses i V-siden, samt indgravning midt for, ant. efter fjernelse af sten. Højen er hegnet. Den er så grim, at det næppe lønner sig at pleje den. Konen fortalte, at hullet var gravet af nogle drenge for flere år siden. De havde ikke fundet noget og hun havde skældt dem ud. Film: /26: Fra N, /27: Fra Ø, /28: Fra V, /29: 1304:54 fra S. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra nord
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra vest
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje