Bundgaardshøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-93

Fredningsnr.
130456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Højrest, 1,40-2,25 m høj, ca. 20 m i N-S og ca. 12 m i Ø-V. Mod S en bred gravning til bund næsten tværs igennem højre- sten. Har tidligere rummet et stort stenkammer. Tinglysning (notering) af tidligere D-høj ***************************************** Høj, rest af jættestuen "Brungård Høj". Ca. 3 m høj, diam. ca. 13,5 x 20,5 m, største længde i Ø-V. Spredte, flade sænkninger i højens overflade. Mod N er højen delvist bortgravet, og mod S er den stejlt afgravet. I ager.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bundgaardshöi, liggende paa en Banke med vid Udsigt over Fjorden; 88 Fod i Tværmaal, en 12 Fod höi. I den sydøstlige Del af Høien er der paa Bunden udgravet to store Stenkamre, hvoraf Levninger stode tilbage. De var opførte af store Sidestene af 5-6 Fods Høide og 3' 10 Tr, 4' 3 Tr's Brede. Den ene Stue var 24 Fod 4 Tr lang og 6 Fod bred. Se vedstaaende Grundplan [tegning]. Grundplan af Bundgaardshöi September 1876. A Stene af det nordlige Kammer, B Stene af det østlige Kammer, x formentlig, forsvunden Indgang. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bungaard Høj, en uformelig Ruin, endnu 4,5 x 3,5 M. I Bunden af et mægtigt Tophul ses Levninger af en pragtfuld Jættestue, 4,8 M. l. i Retn. Ø - V., med en mindst 11 M. l. Gang i N. til Øst, ca. 1,6 M. br. og høj. Af Kamret staar i den ene Ende en Sten, i den anden en Del af en Sten, af Gangen 3 Sten i V., 1 i Øst, alle ca 1,6 M. høje og brede, 2/3-3/4 M. tykke, noget hældende, men væs. paa Plads [tegning]. I Kammer og Gang ligger endnu nogen Jord. Kun nogle Ravperler vides fundne. Kamret (E: mente et dobbeltkammer) ligger lidt østligt i Højen. Denne er stærkt afgravet i Sv. I en stor vestlig Rest kunde et mindre Kammer endnu ligge gemt. Bevoksning: 1983: Græs

1916 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vistnok er herfra A 10641a-52, Holst. Samling, udgr. 1863.

1932 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Alt væs. borte 1932. Kun en ringe Rest af Højen er tilbage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1,40-2,25 m høj, ca. 20 m lang i N-S ca. 12 m br. i Ø-V. Mod S en bred Gravning til Bund næsten tværs igennem Højresten. Har tidligere rummet et stort Stenkammer.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet 1946.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, 3,0 x 20,0 x 13,0 m. Som tidl. beskr., men hertil: Ældre, stort set tilgroet kreaturafskrabning i SØ. Helt tilgroet hulning nederst på siden i SV. I N-siden helt tilgroet, større indgravning, ca. 3,5 m. i diam. Højden er målt i V. Højde fra Ø: Ca. 2,3 m. Film: /28: Fra NV. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. G ræsklædt høj i ager.


Billeder

Foto, oversigt
Foto, detalje