Algade 9
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-68

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Hus (evt. med stald), Udateret (dateret 1000 - 1575 e.Kr.)

Kulturlag, Udateret (dateret 750 - 1575 e.Kr.)

Grubehus, Vikingetid (dateret 750 - 900 e.Kr.)

Voldgrav, Vikingetid (dateret 800 - 1000 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1250 - 1350 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2123-1267
KUAS, Fortidsminder

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2007 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 5698
Aalborg Historiske Museum
Renovering/nybygning af forhus samt sænkning af kælder.

2007 Museal udgravning
Journal nr.: 5698
Aalborg Historiske Museum
Undersøgelse af kulturlag og anlæg fra middelalder og renæssance. I kulturlagene kunne observeres flere gulvlag fra middelalderlige huse.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2009-009852
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7948: 1. Skandinavisk efterligning af engelsk mønt, starten af 1000-tallet, Mangler hos Hauberg, Becker, Malmer. Forside sandsynligbis Long Cross Buste, bagside Small Cross m. cirkel, halv, x1942 2. England, Knud 2 den Store, pointed helmet, North 787, 1024-30, møntmester Ælfwine i Wallingford, x1746 3. Irland, fase 3 (Dolley: ca 1035-55), SCBI 32, nr. 255, x1499 4. Dinant (nuv. Belgien), Dannenberg 174, tilskrevet Grev Albert 3, 1037-1105, (usikkert) 5. Frisland, Grev Bruno 3, 1050-, Dokkum, Ilisch 21.19 (eller evt. 21.20-22) halv. 6. Tilskrevet Jever, hertug Bernhard 2, 1011-59, dateres af Kilger til ca. 1010-20, Dannenberg 1298, Jilger Jev?b, x1941 7. Svagt præget og meget korroderet, muligvis Speyek, under Henrik 3, 1039-56, Danneberg 830b-d, 1639-43, 2055-56, x1485

2010 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ÅHM 5698
Nordjyllands Historiske Museum

2010 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5698
Nordjyllands Historiske Museum

2011 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 5698
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 5698: Ved undersøgelsen blev der fundet 4 grubehuse fra 700-800-tallet og en yngre, stor grøft/voldgrav fra 800-900-tallet. Fra perioden ca. 1000 - 1575 blev der i flere faser fundet rester af mindst 18 huse, der for størstepartens vedkommende må anses for beboelseshuse med gavlen orienteret mod Algade. 2 huse, der adskiller sig som henholdsvis stald og smedje, dateres til 1300-tallet. I en periode, der falder inden for tidsrummet ca. 1250 - 1350, optages den vestligste del af grunden af kirkegård til gråbrødreklosteret.

2011 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 5698
Aalborg Historiske Museum
ÅHM 5698: Indsending af 20 mønter til danefæ/bestemmelse fra arkæologisk undersøgelse.

Litteraturhenvisninger  (0)