Humlegård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-110

Fredningsnr.
2012100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Natursten, 180 x 70 cm i fladen og 140 cm høj. På siden, som vender mos SSØ, ses følgende inskription: Til Minde om SKOVRIDERCARL HOLTEN ANDERSEN 1904 FUSSINGØ 1921 Foran midestenen ses en brolægning af hovedstore sten, og mindestenen støttes bag på af to store sten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1407
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mindesten. Rejst på en lille bakketop i skovkanten. Stenen er 120 cm. høj og 2 m. bred. Inskription mod øst "Til minde om skovrider Carl Holten Andersen 1904 Fussingø 1921" Lille stenlægning foran stenen mod øst (2 x 1½ m.). Bag stenen to mindre sten, der støtter den.

Litteraturhenvisninger  (0)