Humlegård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-112

Fredningsnr.
2012103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Mindesten/obelisk af fint, tilhugget sandsten. På en sten, 60 x 60 cm i fladen og 85 cm høj, ses på S-siden følgende inskription: Christioan Ludvig Scheel v. Plessen til fussiongø, gav Godsets Bønder deres gaarde i arvefæste 1775 Taknemmelige Arvefæster Satte denne Mindestøtte 1875 Stenen hviler på et fundament af 3 trin, hvoraf det nederste måler 1162 x 162 cm og er 17 cm højt, det midterste 120 x 120 x 17 cm, og det øverste 78 x 78 x 22 cm. Oven på stenen er anbragt obelisk . Obeliskens fod måler 44 x 44 x 9 cm, men er ellers 36 x 36 cm i fladen over foden og 22 x 22 cm for oven, hvorden ender i en spiids pyremideformettop. Obelisken er 255 ch høj og er for neden, ligeledes i V,prydet med en krans af egeløv i relief. Samlet højde 3,66 m. Opstillet i lille anlæg.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1407
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mindesten. Tilhugget sten antagelig granit. Ca. 4 m. høj. Består af en sokkel i 3 trin, en firkantet sten med tekst samt øverst en obelisk. Soklen er 1½ x 1½ m. og består af tre trin. Den firkantede sten med mindeteksten er i bunden 60 x 60 cm. og 83 cm. høj. Obelisken måler 45 x 45 cm. nederst. På søjlen er indhugget en laurberg krans. Mindestenen er rejst over Christian Ludvig Scheel v. Plessen i 1875 af godsets bønder.

Litteraturhenvisninger  (0)