Græsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-244

Fredningsnr.
231653

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Vejkiste. Bro opbygget med bundsten og overliggere, samt et skifte bæresten i højden. Lysning ved slug, 80 cm høj og 70 cm bred. Lysning ved afgang, 50 cm høj og 70 cm bred. Stenkisten fører Røverbækkens vand under Skovriderstedvej. Stenkisten fører Røverbækkens vand under Skovriderstedvej.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1407
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vejkiste/stenkiste. Klassisk opbygget med bundsten og overliggere samt et skifte bæresten i højden. Lysning ved slug 80 cm. høj og 70 cm. bred. Lysning ved afgang 50 cm. høj og 70 cm. bred. Slug mod nord, afgang mod syd. Ca. 3 m. lang. Over stenkisten et lag træbjælker. Stenkisten fører Røverbækkens vand under Skovriderstedvej.

Litteraturhenvisninger  (0)