Grønhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-96

Fredningsnr.
1304125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af D-høj 1994: ************************** Høj. 2 x 14 x 14 m. Dækket af græs. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grønhøi, omtr. 15 Fod h. og 90 Fod i Tværmaal; den er udgravet i Toppen, hvor en Sten er synlig, i Sydøst og i Sydvest. Der skal være fundet "Guld" i den.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj", endnu 3 M. h. Paa alle Sider er Fod og noget af Siden afpløjet, med Brinker, indtil 1 1/2 M. h., til en firsidet Rest, 16 M. br. I Top 2 Gravninger, den østre 2/3 M. d. Nordre Side er delvis fladt afgravet. I denne Afgr. skal en Kone ca. 1840-50 have fundet en Guldring. (E: 15' h.)

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3480
Museum Thy
Ved en besigtigelse fandtes ved nordfoden af højresten en slagsten og enkelte stykker bearbejdet flint, bl.a. 2 skrabere og et muligt bor. Fundene der foreslås dateret til yngre stenalder eller snarere bronzealder kan være fra højfyld eller fra aktiviteter ved foden af højen.

2001 Anden transaktion om genstand
Museum Thy
Guldringen antages at være fra et gravfund og foreslåes dateret til ældre bronzealder.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E., Kersten,K &Willroth,K-H
Die Fünde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band XI Thisted Amt.
2001