Stuelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-40

Fredningsnr.
332516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmninger. Den Ø-ligste dæmning er 35 m lang og ca. 2 m høj, orienteret SSØ-NNV. Gennemskåret 2 steder af hhv. Elverdamsåen og en gravet omløbskanal. Ved begge gennemskæringer ses en del sten. Den V-ligste dæmning er ca. 35 m lang og 3,5 m høj, orien­teret næsten N-S. Gennemskåret 2 steder; helt i S af Elverdams­åen og i den N-lige ende af en gravet omløbskanal. Hvad der er oprindelige terræn, og hvad der er dæmning, er svært at adskil­le. De to dæmninger ligger omtrent parallelt med hinanden, ca. 20 m fra hinanden. I den Ø-lige dæmningens forlængelse i S ses en vifte af 3 hulvejsspor.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1409
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)