Valdemarsstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020613-32

Fredningsnr.
332647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, ”Vardemarstenen”. En vandreblok, ca. 1,30 x 1,10 x 1,50 m. Kender dog intet sagn knyttet til stenen, og navnet kommer sig vel af at den står her ved Valdemarsvejen. Ligger - eller står - lige ud til Valdemarsvejen i Ø-siden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1409
KUAS, Fortidsminder
Vandreblok.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)