Ålebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-292

Fredningsnr.
292487

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Voldsted - et såkaldt MOTTE - BAILEY anlæg. Motten måler 3 x 32 m. Baileyen, som ligger umiddelbart S herfor, måler ca. 20 x 40 m, orienteret omtrent N-S, og er lidt over 1 m høj.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra vest
oversigt, set fra NØ
det væltede træ på motten, set fra NØ
motten til højre i billedet og beplantningen i baggrunden, set fra nord
motten, set fra øst
det væltede træ i motten, set fra SV
Foto, oversigt