Horsebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-393

Fredningsnr.
292496

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Stenkreds. Ca. 5,5 m i diameter. Ca. 15 randsten på plads. En del løse sten. I midten en meterstor sten. Der er formodentlig tale om en ødelagt dysse.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1409
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fremstod ved tilsynet som en overgroet samling af større sten. Bevoksning bør fjernes og sten frilægges.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)