Horsebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-394

Fredningsnr.
292481

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til ejer, men ikke tinglyst: Langdysse. 1,5 x 11 x 20 m. Orienteret N-S. Enkelte randsten på plads. Enkelte sten på og omkring højen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1409
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
fredningstekst mangler. Der må være tale om en højning ca 25 meter lang,10 -13 merer bred og 1,5 meter høj. På og i kanten af anæget ses større og mindre sten. Kraftig opvækst af løvtræer på fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)