Grønnehave Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030407-59

Fredningsnr.
282488

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fra registrant over fortidsminder i Odsherred Statsskovdistsrikt: Kilde - stensat, vandfyldt bassin, 2,7 x 2,7 m m 1 m høje sider. Midt for Ø-siden et 50 cm bredt afløb med ca. 50 cm høje, stensatte sider. Over afløbet en lille bro af 2 flad sten. I lysning i mellemaldrende rødegbevoksning. Kilden er fint indhegnet og velplejet. Tilstanden bevares.
Undersøgelsehistorie

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Stensat kildevæld, der udvendigt måler 2,7 x 2,8 og 1,1 m højt. Det var sat af hovedstore kampesten. Anlægget tolkes som et af romantikkens "oldtidsanlæg".

1987 Museal udgravning
Odsherreds Museum
Udgravningen har vist, at den jævnt rundede, fugtige lavning i skoven dækkede over en firesidet nedgravning i hvis sider, der var sat større sten. Nedgravningen målte indenfor stenrammen ca. 2,7 x 2,8 m og var således næsten kvadratisk. Bunden var omtrent vandret. stensætningen i siderne var bevaret i op til 1,1 meters højde. Siderne har næppe været højere end det, da de derover begyndte at skråne. Stenene i siderne var jævnt afrundede og af varierende størrelse, som det fremgår af tegninger og fotografier. Gennem den nederste del af stenrammen og formentlig fra bunden strømmede konstant vand ind under hele udgravningen. Vandet kunne fylde nedgravningen i løbet af en nat. Nedgravningen er udateret, men senere end renæssance og næppe helt ny, da den er ukendt lokalt. Nær bunden fandtes en blåemaljeret kaffekande "madam blå og rester af flasker. Det nedskredne fyld er derfor fra dette århundrede. Tæt sydøst for nedgravningen dannede jorden en i forhold til landskabet iøvrigt unaturlig høj eller vold. Gennem denne et snit, der viste, at volden var kastet op. Med rimelig sandsynlighed stammer volden fra nedgravningen. I fyldet fandtes skår af ældre karakter (renæssance). Det daterer imidlertid ikke nedgravningen, da skårene kan have ligget på stedet længe inden hullet blev gravet. På et større område omkring nedgravningen fandtes rødbrændte lerklumper (brændt klining). For at undersøge om der kunne have stået en bygning blev et lille snit lagt på et fladt område ca. 18 m vest-sydvest for kilden. Snittet viste ingen bygningsspor, men i snittet fandtes keramik af renæssance karakter. Mere sandsynligt er nok det forgravede område ved den formodede gravhøj.

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

Foto, oversigt