Tingbakke

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100310-20

Fredningsnr.
03161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Mindesten. Stenen er 225 cm høj. Det nederste stykke er firkantet tilhugget, 59 x 59 i fladen og 59 cm højt. Stenens øverste del er rund, 54 cm i diameter og med en afrundet top. En lille hulkel i overgangen fra det kvadratiske til det runde stykke. Det hele hviler på et fundament, 116 x 116 cm i fladen og 25 cm højt. På siden, som vender mod V, på det nederste, firkantede stykke er følgende tekst indhugget: GAARDBO BIRKS TINGBAKKE På den runde del af stenen, stadig mod V, ses hhv. 40 cm oppe, samt helt for oven, to 6,5 cm brede bånd indhugget rundt om stenen.Under det øverste bånd en oval forsænkning, 46 cm høj og 37 cm bred, i hvilken der, med ophøjet ”skrift”, er udhugget en figur af to vægtskåle i balance med en krone oven over. Under den ovale forsænkningen ses indhugget: 1546 – 1797 Opstillet på bakkedrag, i en 4 x 4 m stor indhegning, bestående af en tung jernkæde, ophængt på træpæle.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Foto, oversigt