Storeholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100306-2

Fredningsnr.
05175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sømærke, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Båke

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Båke – Varde/Sømærke. Nærmest rund. I bunden 3 m i diameter, foroven 0,5 m. Båken er 2,5 m høj, men toppen mangler. Båken er bygget op næsten udelukkende af kløvede sten, støttet af et træstativ bestående af 4 skråtstillede svære stolper omkring en lodretstående midterstolpe. Stenene er, næsten overalt, holdt sammen af cementmørtel. Hele båkens VSV-del er styrtet sammen. Af de søm som ses i træværket, og af cementen, anslås bårken at være fra omkring 1880.
Undersøgelsehistorie  (1)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1408
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

Litteraturhenvisninger  (0)