Stenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-106

Fredningsnr.
1304129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1950 - 1959 e.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1946 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 10 m. Rest af en delvist fjernet langhøj. På toppen ses en lille pryddysse, og i den SV højfod en genforeningssten. Dys- sen og Stenen er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenhöi, en ved Gravning ödelagt Langdysse (?), det vil sige, en langagtig Daas i Retning NØ-SV., i hvis sydvestlige Ende ligger en Rundagtig Jordhøi, som er ødelagt ved Gravning; en Kartoffelkjælder er indrettet i dens østlige Side. Ved Daasens Sider findes 5 større Stene, som muligen ere Dyssens Randstene. Hele Længden ca 100 Fod, Bredde omtrent midt paa: ca. 35 Fod. Jordhøiens Tværmaal ca 38 Fod. Se vedlagte Grundplan og Prospect. Der vides ikke at være fundet Oldsager i den.

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj (E: Stenhøj), indtil 1,7 M. h. Hele Overfladen er afgravet og uregelmæssig; Fod afgravet i S., Siden delvis i Øst. I Overfladen erkendes Dele af en Jættestue i Nv - Sø, med Gang i Sv., i alt 4-5 Sten, vistnok svære. Dækket mangler.

1996 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. Engelhardt Pl. IV; næppe rigtig.

1997 Museal besigtigelse
Museum Thy
Ved en besigtigelse kunne anes en let aflang, svag højning på stedet, hvor højen har været placeret ifl. Engelhardts afsætning. Oven på midten af højningen er anlagt en ny, mindre 'høj' der formodentlig er opført i begyndelsen af 1950'erne. På denne nye høj står en stensætning af form som en miniaturedysse.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt rundhøj med pyntedysse og genforeningssten, i afgræsset areal. Jvf ældre berejsninger er højen ny, anlagt oven på ødelagt storstensgrav/langdysse.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)