Lilleheden Klitplantage

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100601-40

Fredningsnr.
03133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Helligkilde. Kilden fremtræder som et omtrent cirkulært vandhul, hvis diameter er ca. 2 m. Umiddelbart øst for kilden er opstil- let en mindesten. Kilden ligger på en lille forhøjning ca. 10 m sydvest for Kjul Å ca. 100 m øst for sognegrænsen mod Horne sogn lige syd for den nye automobilvej. Den ligger i Gl. Lillehede plantage, afd. 272 under Uggerby-Lilleheden Klitplantage. Fredningsgrænsen går ca. 2 m fra kildens kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Regulering af kilden og dens tilløb må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra S
Oversigt set fra V
Foto, oversigt