Hønsehals Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-130

Fredningsnr.
302547

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilde, ”Nykilde Brønd”. Helligkilde udformet som brønd. 155 cm i diameter for oven, og lidt bredere nedadtil. Den synlige del af brønden er 170 cm dyb, og er sat at 6 skifter marksten af varierende størrelse fra ca. 25 til ca. 55 cm. Brøndkarmen er lidt højere ind mod bakken i NV, og noget lavere i SØ, hvor der findes et overløb.(Vandstanden når dog ikke højere end 2 skifter over bunden, og vandet derfra bliver brugt til kreaturvanding). I åben blandet løvskov
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)