Villehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-110

Fredningsnr.
130436

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/9 1913, boelsmand Anders Klostergaard Nielsen Diplom Afmærkn.: MS 1914, ved Hans Kjær "Vilhøj", langdysse, 55 m lang i N-S, 8-9 m bred, 1,60-1,80 m høj. Sydenden afpløjet. 11 randsten. Græsklædt med enkelte graner.
Undersøgelsehistorie  (11)
1826 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendt af Faye 1826: MCCCCXL. 2 forrustede jernstykker, som der synes af Spydodder eller måske af et Sværd. Disse stykker er fundne i en stor med Stene omsat Gravhøj kaldet Villehøj, i Nærheden af Vilsund, ved 2 Skeletter, som straks hensmuldrede. Af Højen er kun en liden Del udgravet. Se Antikvariske Annaler 4B s. 532.

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vilhøi (Navnet efter Kæmpen, som vadede over Vilsund) en Langdysse i Retning N-S 160 Fod lang, 26 Fod bred fra Øst - Vest; tilbage ere 12 Randstene af 2 til 3 Fods Bredde; Høiden kan ikke bestemmes uden ved Gravning, da alle Stenene tildels ere skjulte af Jord. Den af Stenene omsluttede Jordvold er omtrent 5 Fod höi i Midten. Det synes, at Stenene have staaet med omtr. 3 Fods Mellemrum. Et Par Steder er der gravet i den, men ingen større Stene, som kunde tyde paa et Gravkammer ere nu synlige. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vilhøj". Langdysse, fredlystes af Husmand And. Klostergaard Nielsen. Se Beskrivelse i Deklaration, sammenholdt med E. Plan V, der i alt væsentligt endnu passer, dog at Smaahuller er jævnede ved Beplantning. Søndre Ende restaureret 1914 og Mærkesten opstillet i østre Side. Jvf. Fotografi. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1927 Genstand givet til museum
Journal nr.: 3104
Museum Thy
I 1927 indleverede lærer Sortfeldt: 3104 - Lerkar "Fra 'Sønderkov', Langdysse i Aas ...".

1927 Genstand givet til museum
Journal nr.: 3104
Museum Thy
Anmelders bemærkninger: Lerkarret er et tohankekar, der foreslås dateret til ældre førromersk jernalder. Navnet 'Sønderkov' tyder på, at der er tale om den sydligste 'kov' (langhøj) og i så fald er der sandsynligvis tale om sb. 110, da det er den sydligste registrede langhøj på Aas. I øvrigt var sb. 110 den eneste bevarede langhøj på Aas i 1927, hvor fundet blev indleveret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vilshøj", Langdysse, 55 m lang i N-S, 8-9 m bred, 1,60-1,80 m høj. Sydenden afpløjet. 11 Randsten. Græsklædt med enkelte Graner. FM 1913 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Som tidl. beskr., men hertil: Langs hele V-siden og den N-lige del af Ø-siden gamle, helt tilgroede huller efter fjernede randsten. Hullerne var der antagelig i 1943, da der også i 1983 kunne tælles 11 randsten. 18 m. fra S-enden en gammel gravning ind til højens midte, åben mod Ø. I hullet en helt tilgroet, lille rydningsbunke. Hullets bredde er ca. 3 m., dybden 0,8 m. Adskilt fra dette hul ved en vold, en mindre, gammel gravning i V-siden, ca. 1,5 m. i diam., ca. 0,5 m. dybt. S-enden er spidst afpløjet. Alle skader ser meget gamle ud og er helt tilvoksede. Køkkenhave op til N-lige højfod. (....................) Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)