Fåborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-122

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: OBM8794
Odense Bys Museer
Efter anmeldelse fra privatperson foretog Karsten Kjer Michaelsen, OBM en besigtigelse af en sten med runeindskrift - seks tegn - beliggende i et lille grønt anlæg i den østlige udkant af Fåborg. KKM anså stenen for at være ægte, og anmeldte den herefter til Lisbeth Imer, NM. Stenen var på besigtigelsestidspunktet placeret sekundært i forhold til den føste opdagelse, hvor den lå neders i en kystsikring lige ud for det grønne anlæg. Placeringen her er - var - ligeledes sekundær. Stenens størrelse taget i betragtning må den dog med nogen sikker antages at stamme fra Fåborg-området.

2008 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: FKM 510-3
Øhavsmuseet
Uddeponering til Faaborg Kulturhistoriske Museer (senere Øhavsmuseet), jf. NM I j.nr. 2008-000417. Runestenen blev ved samme lejlighed opsat i udstillingen i museumsbygningen i Holkegade 1.

2014 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ØHM 1107
Øhavsmuseet
Journaliseret ved Øhavsmuseet, Arkæologi Sydfyn

Litteraturhenvisninger  (0)