Højbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-87

Fredningsnr.
2930162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dæmning. 26 m lang, ca. 6 m bred og ca. 1 m høj. Omtrent i midten gennemskåret over en strækning af ca. 2 m af en grøft, som løber ca. 1,7 m under kronen.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi