Højbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-88

Fredningsnr.
2930163

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dæmning og omløbskanal. Dæmningen måler ca. 40 m i læng¬den, er ca. 6 m bred og 1 m høj, orienteret NNØ-SSV. Ca. 10 m fra SV-enden gennemskåret over en strækning af 5 m af en grøft, hvis bund ligger ca. 2,5 m under kronen. Omløbskanalen er ca. 35 m lang, går i en let bue omtrent Ø-V, og N om dæmningen. Hvor den er størst, er den 1,8 m dyb og ca. 4 m bred foroven med anlæg på 45 grader. Kanalen af¬brudt af skovdiget i Ø-enden.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi