Refstrup Skov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-114

Fredningsnr.
300845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Brønd. Stensat af forholdsvis små sten 140 cm i lysning foroven og mindre mod bunden. Ca. 65 cm af dybden synlig.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)