Lille Hareskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-173

Fredningsnr.
302927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Megalitanlæg. Område på 30 x 10 m orienteret NV-SØ, belagt med hovedstore sten. 3 meterstore sten på række i anlæggets længderetning. Den SØ-lige ligger ned, de 2 andre står op.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Megalitanlæg.

Litteraturhenvisninger  (0)