Lille Hareskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-179

Fredningsnr.
302940

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten, Thomsens Sten. Natursten, 120 x 60 cm i fladen og 105 cm høj.På siden, som vender mod S ses indhugget:†SKOVFOGEDF. THOMSEN16 · 3 · 1866Stenen er rejst af statsskovfogedforeningen i 1948.Stenen er støbt ned i en betonklods.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

Litteraturhenvisninger  (0)