København
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-386

Fredningsnr.
313012

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. 120 cm høj granitsten på kvadratisk sokkel bestående af 4 sammenboltede grantsten. Indskription svært læselig.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Milesten, indskription svært læselig. Ca 120 cm høj granitsten på kvadratisk sokkel bestående af 4 sammenboltede grantsten.

Litteraturhenvisninger  (0)