Sct. Thøgers Kilde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-430

Fredningsnr.
150285

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vestervig kloster hovedgård: Umatr. kirkegårdsjord S. Thøgers kilde Kilden fremtræder som en stensat, cirkulær kildebrønd. Dens diameter, der aftager jævnt nedefter, er foroven ca. 2 m og ved en dybde af ca. 1,70 m, hvor vandspejlet ligger, ca. 1,30-1,50 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (2)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
St. Thøgers Kilde, paa den gamle Kirkegaard, nær dennes Østmur, langt fra Kirketomten. Brøndhullet er ca. 1 m. vidt, 1,5 d., af ret smaa Kampesten uden Muring, nu tørt (i en vaad Sommer).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kilden står stensat og dækket med metalgitter. På græsklædt kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)