Brudekilden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120201-124

Fredningsnr.
160877

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hestbæk Brudekilden. En stensat kilde, der fremtræder som en kampestensbrønd ca. 2,65 m i diameter og ca. 2 m dyb med vand i bunden. Fredningen omfatter kilden og et areal på 1 m omkring denne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller ødelægges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning, regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsanti- kvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Iflg. "Danske Helligkilder", nr. 1590, s. 172. "Brudekilde" hvor det første brudepar fra den nyopførte Foulum Kirke forsvandt på vej fra kirken, forfulgt af en trold. På stedet udspranf Brudekilde. Iflg. overleveringer er kildent brugt som lægedomskilde.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kildeanlæg

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Brudkilde. Helligkilse nær landejendom.

Litteraturhenvisninger  (0)