Als
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
120401-30

Fredningsnr.
16151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af gammelt vejdige gennem Als En rest af det gamle vejdige gennem landsbyen Als, der har indhegnet præstegårdstoften mod landsbygdearealet. Diget, der er bevokset med buske, er ca. 35 m fra dets sydspids gennembrudt af en låge. Digets form og størrelse samt det fredede areals udstrækning fremgår af vedhæftede kort. Dette mindesmærke må således ikke fjernes, udjævnes eller beskadi- ges ved gravning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade fortids- mindet undersøge.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejdæmning

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Nord-syd-gående vejdige langs byvej i Ald. Bevokset af buske og træer.

Litteraturhenvisninger  (0)