Ejsing

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180201-263

Fredningsnr.
180575

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Marksystem, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)
Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Landting og Nygaards hede. Arealfredning (1805-75 og 1806-16). Arealet ligger som en trekant grænsende mod nordøst til skellet mellem Ring- købing og Viborg amter og med sydgrænse ved og tæt ved landevejen Holstebro - Skive. Arealet henligger overvejende i hede og for den nordlige dels vedkommende i plantage. Arealet er ca. 20,5 ha stort. I områdets nordlige spids findes et system af digevoldinger, enkelte dige- voldinger findes endnu i områdets centrale del. I områdets nordvestlige kant findes et system af nord-syd gående hulveje. Iøvrigt omfatter fredningen fire fredede gravhøje (1805-1, 2, 3 og 4).
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Marksystem, Hulvej

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum