Apotekerskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140707-85

Fredningsnr.
181292b

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt. Kuplet høj, 1,25 x 5 m. Mod syd er ringgrøften svagt synlig. Et hul findes i brinken nær vestfoden, men højen er urørt, bevokset med enkelte små træer.
Undersøgelsehistorie

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj