Apotekerskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140707-94

Fredningsnr.
181292k

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt. Rund høj, 1,25 x 6 m. Ringgrøft synlig rundt om. En indtil 1 m bred og ind- til 0,5 m dyb, tilgroet kløft tværs over højen i øst-vest. Bevokset med en- kelte buske.
Undersøgelsehistorie

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, græsklædt høj i plantage.