Apotekerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140707-95

Fredningsnr.
181292l

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt. Rund høj med flad top, skråt fladende mod sydøst, 0,5-0,75 m høj, ca. 4 m i tværmål. Ringgrøft svagt synlig mod øst. Mellem højene 1812-92l og 1812-92m og mellem 1812-92m og 1812-92i er terrænet helt fyldt med håndstore sten dækket af græs. 4-5 steder synes stenene at danne små røser ca. 0,25 m høje og ca. 1 m brede. Et hul midt i røserne kan skyldes undersøgelse, men kan også være årsag til bunkerne.
Undersøgelsehistorie  (5)
1960 Tinglysning
Journal nr.: 1343/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav, græsklædt høj i tuegravfelt.

Litteraturhenvisninger  (0)